KaCe Jewel HB
Dalvägen 51A
187 33 Täby
Tel 08 7567245
support@kacejewel.se

 

Med NiceLabel Express kan du producera smycke-etiketter genom att
koppla en etikettmall till dina befintliga Excelfiler eller databaser... 


 

 

NiceLabel Express kopplar dina befintliga data till programmet...

 

 

Programmet NiceLabel Express är verktyget för dig, som vill skapa egna etikett-layouter och vill kunna använda alla Windows typsnitt,alla existerande streckkodstyper och lägga alla slags grafiska bilder på Dina etiketter.

NiceLabel Express kräver något större datavana. Med NiceLabel Express kan du koppla text- och datafält på dina etiketter till befintliga data, som du kanske har skapat tidigare i en annan programmiljö (i vilken du inte hade tillgång till kvalificerade etikettutskrifter och streckkoder).

Hämta data från ditt Excel-arbetsblad...
Du har kanske skapat Excel-listor och utnyttjar Excel arbetbladens kalkyl-möjligheter. Man kan dock inte direkt skriva ut etiketter från ett Excel-arbetsblad. Det är därför en välkommen nyhet att i NiceLabel Express direktkoppling till Excel-filer är möjligt - man kan skriva ut etiketter med data från befintliga Excel-filer via NiceLabel Express.

 

 

NiceLabel ger dig stor flexibilitet
1.   Du väljer en etikett ur mappen Standardetiketter
2.   Etikettkonturen visas
3.   Placera streckkods-, text- och bildfält där du vill ha dem
4.   Klicka på knappen "Skriv ut"

 

 

 

 

Den övre bilden visar kedje-etiketten med endast streckkoden. Den nedre bilden visar den färdiga etikett-layouten med ett grafiskt fält samt olika typsnitt.

 

 

 

 


Hämta NiceLabel Express demo-programmet här...


 

 

NiceLabel Express demo-program är på svenska och visar alla funktioner. Demo-versionen gör det möjligt att grundligt bekanta sig med programmet utan tidsbegränsning, men tillåter att endast skriva ut en etikett i taget.

 

 

Priset för NiceLabel Express licensen är:
SEK 3.900:-

Frakt och moms tillkommer